PROPOSTA ALTERNATIVA: PROHIBICIÓ D’INCINERAR A MENYS DE 5 KILÒMETRES DE ZONA HABITADA

L’any 1999 es va aprobar una ordenança a certs municipis de l’area de tarragona per prohibir les incineracions i coincineracions. En aquest moments, aquesta proposta es vol presentar en altres ajuntaments, entre ells, l’Ajuntament de Reus. Els membres de la nostra associació an exposat aquesta nova proposta i decidit esmentar uns comentaris per modificarla.

Us adjuntem el text original de la proposta: ORDENANÇA ORIGINAL APROBADA EL 04/06/1999

Després d’una lectura atenta d’aquesta proposta, he de fer uns comentaris. Primer dir que l’autor de la memòria està en el cert en dir que la protesta normativa local, i les competències dels municipis en salut i medi ambient la faculten per aprovar ordenances en que es prohibeixen o es regulen certes activitats. Per tant en principi, un Ajuntament podria impedir la implementació de noves incineradores o impedir que es converteixen en incineradores o coincineradores instal·lacions industrials ja existents. Aquesta protesta, però, s’ha d’exercir amb certes limitacions, derivades de la interpretació que fa la jurisprudència de la protesta normativa local.

Així el Tribunal Suprem (sentència de 30 de novembre de 2010, recurs 1200/2008), en el cas d’una ordenança que prohibia completament utilitzar els purins al municipi, considera que la protesta del poder local permet només dictar normes pròpies mentre no contradiguin la legislació sectorial que pogués existir. En base a la clàusula de subsidiarietat de la Carta Europea de l’Autonomia local de 15 d’octubre de 1985. El Suprem matisa , però que aquesta competència està pensada per desenvolupar punts que la normativa autonòmica o estatal no tracten, i de cara a regular activitats complementàries.

Per aquest motiu el Suprem considera desproporcionat l’ordenança impugnada, que prohibia absolutament la seva presència al terme municipal, per considerar-la massa restrictiva i poc raonable. El Tribunal considera que és possible restringir una activitat industrial i professional via ordenança ¡, per la protecció del medi ambient, sempre que la prohibició estigui directament adreçada a defensar l’interès públic.

És molt probable que la nostra ordenança, que nega totalment la possibilitat s’incinerarà o coincinerar residus, tingui els mateixos problemes.

No obstant cal dir que el Tribunal Suprem sí ha considerat adequades ordenances que prohibien els purins a certes distàncies des habitatges o d’edificis d’ús municipal, o fins i tot prohibia temporalment a l’estiu (Sentencia del Tribunal Suprem del 15 d’octubre de 2009, Recurs 283/2008).

Això em porta a creure que una alternativa més acceptable a la prohibició absoluta d’incinerar residus seria una ordenança prohibint incinerar o coincinerar residus a una distancia de menys de cinc kilòmetres d’un nucli de població o de cases habitades.

Cinc kilòmetres, d’acord amb l’informe de la Universitat Carlos III que es cita a la memòria, és la distancia mínima per impedir que les emissions contaminants de la combustió de residus tingui un risc de causar càncer. En el cas d’alguns municipis, a més a més, aquesta limitació seria un greu entrebanc per construir o modificar qualsevol instal·lació.

Seria recomanable, que, en el cas d’aprovar una ordenança prohibint o limitant les incineradores, es modifiqués o s’esmenés la normativa urbanística local per incloure aquesta disposició. D’aquesta manera, en el cas que  la Generalitat intentes promoure una incineradora al territori, l’Ajuntament podria dictar un informe urbanístic desfavorable en base a aquesta prohibició que estaria recollida al seu plantejament.

You may also like...

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com