ARRELS VERDES S’UNEIX A LES AL·LEGACIONS CONTRA EL PROJECTE “BCN WORLD”

ARRELS VERDES S’UNEIX A LES AL·LEGACIONS CONTRA EL PROJECTE “BCN WORLD”

img.irtve

L’1 de setembre de 2015 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona referent als municipis de Vila-seca i Salou, per aprovar inicialment, el Pla director urbanístic de reordenació de l’àmbit del centre recreatiu i turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, en els municipis de Vila-seca i Salou.

Aquest centre recreatiu i turístic és el que a la premsa s’ha anomenat Barcelona World, o BCN World, i és el darrer intent de construir un macro-complex hoteler a la Costa Daurada. El projecte pretén construir als municipis de Vila-Seca i Salou tres casinos, hotels (de fins a 25 pisos d’alçada), un palau de congressos, etc. Tot pensat per a que sigui una urbanització pràcticament autosuficient que aculli, segons els promotors, fins quatre milions de visitants l’any.

Hem de dir també que les expectatives econòmiques del projecte són en excés optimistes. Especialment després de la darrera crísis immobiliària, que ha deixat aquest mercat totalment enfonsat. I sobretot tenint en comptes que altres projectes de “ciutat de vacances” s’han demostrat incapaços de funcionar a llarg termini, com per exemple el complex de Marina D’Or a Castelló, l’empresa del qual s’ha declarat en fallida el 2014.

Es va parlar molt fa uns anys del projecte “Eurovegas”, que pretenia construir unes instal·lacions similars a Catalunya. S’està parlant menys de BCN World, tot i que el seu impacte social i ambiental pot ser igual de significatiu i negatiu. Per aquest motiu Arrels Verdes s’ha unit a altres entitats ecologistes com ara el GEPEC per presentar al·legacions a l’aprovació inicial del pla director que farà possible que s’instal·li.

  • Falta de participació pública: no s’ha consultat l’opinió pública ni les entitats cíviques.

 

La primera crítica que cal fer al projecte de BCN World és la falta de diàleg que hi ha hagut. La part legislativa s’ha tramitat amb una velocitat inaudita. La part urbanística s’està vivint amb idèntica rapidesa. Però en cap moment s’han obert canals de comunicacions per a que les entitats veïnals, socials, ecologistes i d’altres poguessin opinar sobre els efectes del projecte, la seva necessitat i els seus riscos. Tampoc s’ha donat prou dades als mitjans de comunicació, que s’han limitat a donar una informació d’allò més bàsica. De tal manera que avui dia el públic en general ho ignora pràcticament tot sobre el projecte. Això malgrat que la llei llei estatal 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental demana expressament aquesta participació.

  • Qui assumirà els costos de construcció?

Després, entrant a analitzar les característiques del projecte, veiem que pretén construir unes grans instal·lacions. Ocuparan un total de 1.000.000 m2, dels quals 60.000 aniran destinats al casino. Els costos d’urbanització es repartiran entre els promotors de cada projecte de casino. Ara bé, fa poc un dels principals interessats (la xinesa Melco, en col·laboració amb Veremonte) ha anunciat que es retirava. Això vol dir que els altres tres assumiran la seva part i els seus costos? I si fallen els demés? És poc probable que un promotor vulgui assumir més despeses que les de la seva part. En un cas així existeix un risc real que acabi essent la Generalitat (a través de l’INCASOL) qui hagi d’assumir aquests costos d’urbanització, en especial les infraestructures, valorats en 200 milions d’euros. Ja que no consta que hi hagi fiança suficient per garantir-los.

  • Transport insuficient i possibles riscos.

Com hem dit, BCN World somia (més que projecta) atreure 4 milions de visitants l’any. No obstan preveu que la gran majoria vindran per carretera. Això de per sí ja és un model antiquat i ambientalment poc sostenible (per l’augment d’emissions d’efecte hivernacle). Però es que a més a més la xarxa de carreteres locals no és capaç d’assumir tants vehicles. L’augment del trànsit doncs pot col·lapsar la zona, sense que es prevegui cal alternativa adecuada.

  • El territori no pot tolerar un projecte d’aquestes característiques.

En primer lloc cal criticar un projecte que pretén augmentar encara més l’afluència de turistes quan, segons el Pla Territorial Parcial del Camp de  Tarragona, el més convenient seria conservar el volum actual de visitants i el model vigent de turisme. Enlloc d’això s’està fent un canvi brutal d’objectius i de model territorial per massificar encara més el territori.

  • Perills per possible accident de la indústria química.

En tercer lloc es planteja el risc d’accident químic. Salou i Vila-Seca, recordem-ho, estan a molt poca distància del complex petroquímic de Tarragona i d’altres indústries dels voltants que manipulen substàncies molt perilloses (com ara la incineradora de Constantí).

Segons el Mapa de Protecció Civil, d’acord amb el Reial Decret 1196/2003, el territori al voltant d’aquestes industries es divideix en zones d’alerta i en zones d’intervenció. A les zones d’intervenció no és possible construir edificis que augmentin els riscos. Per tant els hotels i els casinos són incompatibles amb aquests espais preventius.  El projecte de Barcelona World, però, pretén instal·lar 4 milions de persones anualment dins d’aquesta zona de seguretat. Tot això sense que el Pla Director Urbanístic inclogui cap pla d’emergències o que ni tant sols es prevegui instal·lar sirenes d’alarma dins les instal·lacions de BCN World. Manca dir doncs que es tracta d’un projecte imprudent per la salut de les persones.

El mateix succeeix respecte a les centrals nuclears de Vandellòs, que també preveu una sèrie de mesures per la zona situada dins de 10-30 km. Mentre estigui els reactors en funcionament.

  • Manca de suministrament energètic suficient.

En quart lloc, es planteja el problema d’on provindrà l’energia elèctrica per abastir un projecte d’aquesta envergadura. Sobretot tenint en compte que el Ministeri d’Industria ha publicat fa poc Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020. Una planificació no inclou cap subestació que pugui satisfer les necessitats de BCN World.  El Projecte menciona que poden utilitzar la subestació de Bellissens a Reus. Però sense donar cap detall tècnic sobre com això serà possible o viable. Sobretot tenint en compte que Bellissens ja està al límit de la seva capacitat i sembla poc probable que pugui aportar tanta energia.

  • Protecció del connector ecològic de la Sèquia Major.

Alguns espais de la costa de Salou afectats pel pla estan reconeguts com d’interès natural. Cal reconèixer que el PDU delimita un gran corredor verd paral·lel a la Raval de Mar. Però hem de dir que falten mesures concretes per garantir la seva eficàcia i connectivitat. I que juntament amb els passos de fauna farien falten mesures per respectar la connectivitat hídrica.

– Protecció dels jaciments arqueològics.

La zona del projecte conté gran quantitat de jaciments arqueològics romans i ibèrics, de manera que entenem necessari que es faci un estudi seriós per evitar que es malmetin amb qualsevol obra.

  • Materials de construcció sostenibles.

L’impacte d’un projecte com BCN World es detecta no només en els efecte que tindrà el complexe quan estigui construit i en funcionament, sinó també en que s’utilitzin materials sostenibles al construir els edificis i les infraestructures. Creiem que el projecte necessita un compromís clar en aquest sentit.

En conclusió veiem que BCN World és un projecte que sembla reunir molts encants: promoció del turisme i del territori, inversió, llocs de treball, etc. Però són uns encants dubtosos en molts aspectes. No està clar que tingui èxit econòmic; alguns promotors ja s’han fet enrrera; no està clar qui assumirà aleshores els costos, si la Generalitat o els promotors restants; presenta importants deficiències de suministrament i risc. Des d’ARRELS VERDES, juntament amb altres entitats com GEPEC, volem evitar i prevenir els impactes sobre el medi ambient i defensar el nostre litoral.

You may also like...

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com